Şansă la educaţie prin ARTĂ

Status: Fundraising

"Arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil." -  Victor Hugo

Suma:

1,990 RON

Galantomi:

5

Donatii:

18

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

Proiectul "Şansă la educaţie prin ARTĂ" are ca scop principal identificarea copiilor cu potenţial artistic ce provin din medii defavorizate sau din familii ce întâmpină dificultăţi si sustinerea acestora în dezvoltarea talentului artistic si sansa la un viitor mai bun prin fructificarea acestui talent.

Prin activităţile proiectului ne dorim să contribuim la reducerea marginalizării şi integrarea copiilor din medii defavorizate prin educaţia muzicală şi arte plastice şi să oferim o şansă la educaţiea facultativă pentru profilul vocaţional prin acordarea de burse de studiu şi merit.

OBIECTIVE:

Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor din medii defavorizate prin activităţi creative, cultural-artistice şi de abilitate practică.

Realizarea educaţiei pentu toleranţa, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de calităţile şi defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie, etc.

Includerea, în mod direct, a copiilor din medii defavorizate din comunitatea locală şi participarea la concursuri, simpozioane, evenimente, vernisaje, expoziţii, etc.

Facilitarea incluziunii prin implicarea tuturor factorilor şi instituţiilor ce prezintă interes faţă de educaţie şi integrarea socială.

Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii din medii defavorizate, în scopul sustinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare educaţională artistică.

De ce Pian şi Arte Plastice

Studiul pianului dezvoltă abilitatea motorie, beneficiile cognitive pe termen lung sunt bine cunoscute, aduce valoare educaţională, dezvoltă aprecierea altor genuri muzicale, memoria şi competenţele sociale.

Artele plastice – dezvolată creativitatea, ajută la exprimarea emoţiilor, îmbunătăţeşte percepţia vizuală şi coordonarea motorie, dezvoltă abilităţile conversaţionale şi ajută la creşterea stimei de sine.

Beneficiari:

30 - 50 de copii ce pot beneficia de burse de studiu si merit pe parcursul anului in curs

Pe parcursul anului copiii vor beneficia lunar de burse de studiu conform

10 burse de studiu (ce constau in 4 sedinte/lunar/bursa cursuri arte plastice)

10 burse de studiu speciale pentru copii din medii defavorizate (ce constau in 4 sedinte/lunar/bursa cursurilor de canto )

10 copii – burse de merit destinate copiilor din medii defavarizate ce detin rezultate remarcabile in studiul pianului

Cost bursă socială/copil 320 lei /lunar * 20 burse ............ 6400 lei/lună

Cost bursă de merit/ copil 600 lei/lunar * 10 burse .......... 6000 lei/ lună

Buget total proiect 124 000 lei